General Occupational Health and Safety Instruction

İSG TALİMATI

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARI

 

 1. İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önlemlere uyulacaktır,
 2. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılınacak, bu konuda verilen ve duyurulan talimat ve prosedürlere uyulacaktır,
 3. İşyerinde duyurulmuş olan Güvenlik ve Sağlık işaretlerine uygun olarak çalışılacaktır, her birim kendi sorumluluk alanındaki işaretlemeleri takip edecek ve eksikleri hemen giderecektir,
 4. Kendi ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkat gösterilecek ve görevler, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yapılacaktır,
 5. İşyerinde mesai saatleri içerisinde işverenin bilgisi ve izni olmadan ayrılınmayacaktır,
 6. Makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlar doğru şekilde kullanılacaktır,
 7. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımları, duyuru, talimat ve uyarı levhaları kurallara uygun olarak kullanılacak, bunlar keyfi olarak çıkarılmayacak ve değiştirilmeyecektir,
 8. İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine varıldığı anda, herhangi bir durumla karşılaşıldığında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve eksiklik görüldüğünde, birim sorumlusuna, iş güvenliği uzmanına veya çalışan temsilcisine derhal haber verilecektir,
 9. Çevreyi tehlikeye düşürecek hal ve tavırlarda kesinlikle bulunulmayacaktır, ayrıca yapılan işler işin tekniğine uygun olacak ve güvenlik en üst düzeyde tutulacaktır,
 10. İşveren tarafından güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması ve yapılan işlerde sağlık ve güvenlik yönünden risklerin önlenmesinde, işveren veya çalışan temsilcisi ile mevzuat uygulamaları doğrultusunda işbirliği yapılacaktır,
 11. İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelinmeyecektir,
 12. İşyerinde ziyaretçilerin izinsiz ve/veya refakatsiz olarak bulunmaları engellenecektir,
 13. Sigara içilmesi yasaklanmış bölgelerde sigara içilmeyecektir,
 14. İşyerinde girilmesi yasaklanmış bölgelere (elektrik pano odaları, jeneratör odası vb. ) izin verilmeden girilmeyecektir,
 15. Elektrik ile ilgili her türlü arıza elektrikçilere bildirilecek, kesinlikle müdahale edilmeyecek, arıza giderilinceye kadar çalışma yapılmayacaktır,
 16. Elektrikli cihazları, uzatma kablolarını ve seyyar lambalar toprak hatsız kullanılmayacaktır,
 17. Elektrikçiler tarafından panoların önüne konulan paspaslar hiçbir şekilde kaldırılmayacaktır,
 18. Kullanılmakta olunan seyyar lamba, seyyar uzatma kablosu vb., elektrikle çalışan cihazların kablo, fiş, anahtar vb., bozulma, yıpranma, kabloda aşınma vb. görüldüğünde kesinlikle kullanılmayacaktır,
 19. Seyyar elektrik kabloları su, kimyasal madde vb. içinden geçirilmeyecektir,
 20. Seyyar kabloların serilmesi ve toplanması işlemleri kabloda enerji varken kesinlikle yapılmayacaktır,
 21. Çalışma alanları daima temiz, tertipli ve düzenli tutulacaktır,
 22. İşyeri duyuru panolarında İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yapılan her türlü duyuru okunup, uyulacaktır,
 23. İşyerinde duyurulmuş olan acil durum ekipleri ve telefonları öğrenilecek, olası acil durumlarda acil durum planlarına uygun olarak hareket edilecektir,
 24. Olası acil durumlarda Acil çıkış işaretlerine uyulacak, en yakın acil toplanma yerine gidilecektir,
 25. Acil çıkış kapıları ve güzergahları kapatılmayacaktır,
 26. Yangın söndürme tüp ve hortumları ile elektrik panolarının önüne istifleme yapılmayacaktır,
 27. Görev Tanımları ve Sorumlular tarafından verilen görev harici hiçbir işle izin almadan ilgilenilmeyecektir,
 28. Sağlık ile ilgili tüm sorunlar işe başlamadan önce Sorumlulara veya işyeri hekimine bildirilecektir,
 29. Kimyasallarla çalışırken gerekli koruyucular kullanılacaktır,
 30. Ağır malzemelerin taşınması veya kaldırılması esnasında gerekli teçhizatlar kullanılacaktır,
 31. Bozuk ve ıslak zeminde yürürken yere dikkatli basılacaktır,

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA:

 1. Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce çalışılacak masa ellerinizi ve kollarınızı rahatça koyabileceğiniz şekilde ayarlanacaktır,
 2. Sandalye de otururken mümkün olduğunca sırt sandalyeye dayanak ve 90 derecelik pozisyonda oturulacaktır,
 3. Çalışma sandalyesi ile ekran arasındaki mesafenin 30 cm den az olmamasına dikkat edilecektir,
 4. Çalışma masasının güneşin ekrana parlamayacağı şekilde uygun olarak yerleşimine dikkat edilecektir,
 5. Uzun süreli çalışmalarda 2 saatte bir mutlaka çalışmaya ara verilecek ve 5 dakika gözler mutlaka dinlendirilecektir.
 6. Ekranda çalışırken gözleri yormayacak düzeyde parlaklık ve karakter ile arka plan arasındaki kontrası ayarlanacaktır,
 7. Ekranlı araçlarla çalışırken gözlerde yanma, sulanma ve kızarıklık gibi durumlarla karşılaşdığı zaman mutlaka çalışmayı kesilmeli ve bir sağlık kuruluşunda gözler tedavi ettirilmelidir.

ARAÇ KULLANIMI:

 1. Araçların, kullanma, bakım ve emniyet hususları iyi bilinecektir,
 2. Hız limitlerine har zaman kesinlikle uyulacaktır,
 3. Tamamen emniyet içinde yapılacağından emin olmadıkça, aynı yöndeki diğer bir araç geçilmeyecektir.
 4. Araç durmadan inme ve binme yapılmayacaktır.
 5. Şerit değiştirmelerde, dönüşlerde, kalkışlarda ve geri manevrada yol kontrol edilecek, işaret verilmeden harekete başlanmayacaktır.
 6. Araçlarda ilk yardım çantası ve yangın söndürme cihazı bulunacaktır.
 7. Trafik ve emniyet kurallarına uyma alışkanlık haline getirilecektir
 8. Araçların en fazla kazaya neden olan frenler, direksiyon düzeni, farlar, cam silecekleri, ikaz lambaları, korna, lastikler ve aynaları her sefere çıkışta özellikle kontrol edilecek ve çalışır durumda olmaları temin edilecektir
 9. Emniyet kemeri sürekli kullanılacak.

ELLE TAŞIMA

 1. Yükü tek basınıza ve emniyetle tasıyabileceğinize emin olun. Aksi taktirde mutlaka yardım isteyin.
 2. Yükü nasıl kavrayıp, kaldırıp, tasıyacağınıza daha önce karar verin.
 3. Kaba yüzeyler, keskin ve çentikli kenarlar, kıymık ve benzeri çıkıntıların ellere zarar vermemesi için uygun eldiven kullanın.
 4. Ayağınızı sağlamca / emniyetle basacağınız bir yer yoksa, zemin kosulları elverisli / emniyetli değilse yükü kaldırmayın, yardım isteyin.
 5. Kaldırma sırasında belinizi / sırtınızı dik tutun. Bas hafifçe yukarıya kalkık ve gözler yük yerine karsıya bakıyor olsun.
 6. Yükü kaldırmak için dizlerinizi kırın, asla belinizi bükmeyin.
 7. Yükün indirmede yukarıdaki islemleri tersinden yapın.
 8. Fıçıların / varillerin tasınması veya hareket ettirilmesi sırasında eldiven ve emniyet ayakkabısı kullanın.
 9. 25 kg’dan ağır yükler için her zaman yardım isteyin.
 10. Yükler kadınlar tarafından kaldırılacaksa, yük ağırlığı yaklasık % 30 azaltılmalıdır.
 11. Yükleri uzak mesafeye tasırken sık sık dinlenin. Asırı yorgunluk, yükün kontrol edilememesi, sendeleme ve dolayısıyla yaralanmaya neden olur.
 12. Ağır yükleri kaldırırken veya tasırken ani ve kontrolsuz hareketlerden sakının.
 13. Yükü tasırken asla tutus/kavrama seklinizi veya pozisyonunuzu değistirmeyin. Zorunlu hallerde yükü sağlam bir yüzey üstüne koyarak değistirin.
 14. Yükleri omuz hizasından daha yükseğe kaldırmayın.

YANGIN İLE İLGİLİ KURALLAR

 1. İşyerinde küçük çaplı da olsa yangın çıktığını gördüğünüzde “Yangın Var” diye bağırarak tekniğini biliyorsanız kendinizi tehlikeye atmadan derhal yangını uygun şekilde söndürün, durumu en seri şekilde yetkililere haber verin.
 2. Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde, sigara içmeyin, açık alevli cihaz kullanmayın, yetkililerin izni olmadıkça kaynak vb. işler yapmayın.
 3. Sigaranızı sadece izin verilen alanda için, izmaritinizi atmadan önce mutlaka söndürün.
 4. İşyerinde meydana gelen en küçük bir yangını dahi derhal sorumlu ve ilgililere haber
 5. İşyerinde ısınmak amacıyla da olsa, bilhassa kolay yanıcı maddeler yanında veya yakınında asla ateş yakmayın.
 6. Açık alevli soba vb. ısıtma araçları kullanmayın.
 7. Yağ, benzin, mazot, boya gibi parlayıcı madde yangınlarında su kullanmayın, bu gibi maddelerin yangınlarında, içinde köpük, karbon tetraklörür, karbon dioksit ve bikarbonat tozu gibi etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazları kullanın.
 8. Elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanmayın, gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda, karbon dioksitli, bikorbonat tozlu veya halokarbonlu tipte yangın söndürme cihazları kullanın.
 9. Organik madde (Kağıt, karton, koli, kumaş, odun talaş vb.) yangınlarını su ile söndürün.
 10. Önce ana vanadan gazı kapatın .Tüp gaz yangınlarını, alevini yanmaz veya ıslak battaniye ile örterek havasız bırakmak suretiyle söndürün.
 11. Yangın söndürme tüplerinin yerlerini sorumlulara haber vermeden değiştirmeyin.
 12. Yangın söndürme tüplerini gereksiz yere kullanmayın, boşaltmayın.
 13. Yangın söndürme tüplerinin etrafına, acil hallerde kolayca ulaşılmasını engelleyecek şekilde malzeme bırakmayın.
 14. Yangın kaçış yollarını ve yangın merdivenini malzeme ile tıkamayın.
 15. Yangın söndürme tüplerinin nasıl kullanılacağını öğrenin.
 16. Acil eylem planı hakkında bilgi sahibi olun ve acil hallerde acil eylem planına uyun.
 17. Yangın sırasında kullanacağınız kaçış yolunu, toplanma yerini, yangın ekibini ve yangın anındaki görevlerinizi öğrenin.
 18. Elektrikli cihazları kullandıktan sonra fişini çekin, prizde takılı bırakmayın.

Yukarıda belirtilmiş olan Genel Kurallar ve kendi birimim ile ilgili kurallara muhakkak suretle riayet ederek çalışacağımı, serbest irade ve arzum ile kabul ve beyan ederim.

Bu web sitesi sadece işlem güvenliği amaçlı çerezleri kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak bu çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun. Kişisel verilerin korunması kapsamında internet sitesi aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.